بیمه‌نامه‌های درمان گروهی با توجه به تعداد افراد تحت پوشش، تعهدات و پوشش‌های متنوعی را ارائه می‌کنند. همه افرادی که این بیمه نامه را به صورت گروهی انجام می‌دهند می‌توانند از مزایای زیر استفاده نمایند:

Copyright 2022 All Rights Reserved. Made by Richtech.ir